להשתכר על המים

מעשה ברבי חסידי ברוסיה ששתה כמות גדולה של וודקה , ואחר כך נעשה חולה. כאשר חסידיו שאלו אותו מה קרה? משהו היה לא בסדר עם האלכוהול? לא, ענה הרב, האלכוהול היה דווקא בסדר, הבעיה היא במים. סיפור זה הוא סיפור גלותי. בחוץ לארץ אפשר להשתכר על אלכוהול אבל המים מייצרים בעייה. ובארץ? יסודה של תורת ארץ ישראל היא לדעת איך להשתכר על מים. כאשר רוצים להיות שמח בחוץ לארץ שותים יין (ראה מגילת אסתר שמספרת על יהודי הגולה), ואילו בארץ ישראל "ושאבתם מים בששון". בבית המקדש כל יום נסכו יין על המזבח, ואילו

פורים - חג השלום

מסופר על עקיבא ארנסט סימון ז"ל, פעיל שלום מפורסם בזמנו, שחש קושי רב לחגוג את פורים בגלל ההרג שערכו היהודים באויביהם. סימון, כך אומרים, מצא דרך להתחמק מפורים – כידוע, ברוב המקומות חוגגים את פורים בי"ד אדר אבל  בירושלים, ובערים מעטות נוספות, מציינים את החג דווקא בט"ו. לכן, בכל שנה, בי"ד היה סימון שוהה בביתו בירושלים, ובט"ו היה נוסע לתל אביב. כנציג המשפחה (אשתי היא נכדתו) אני יכול לומר שהסיפור אינו יותר מאגדה, ויותר מכך – הוא מבוסס על