זוהר: הבהמה שבתוכנו

בני אדם נוטים להיעלב כשמדמים אותם לבהמות. אך למעשה, גם מי שאינו מאמין שהאדם נוצר מהקוף, יודע שלא בכל דבר נשגב האדם מן הבהמה. בכל אחד מאתנו יש צדדים בהמיים, וטוב שכך.
ספרא דצניעותא, אחד מן החלקים הקדומים והחשובים של הזוהר, סבור שהאדם מכיל יסודות אלוהיים ויסודות בהמיים. הרעיון הזה מוכר לרבים מאתנו מספר היסוד של חסידות חב"ד, התניא. אך יש הבדל גדול בין גישת התניא לזו של הספרא דצניעותא. לפי התניא, בתוך האדם מתחוללת מלחמה תמידית בין שני הכוחות הללו,[1] ואילו לפי ספרא דצניעותא יש יחסים של הכלה בין השניים; אלוהים יצר אותנו כשילוב של שני הכוחות לא על מנת שנסרס אחד מהם, אלא כדי שנמצא את האיזון הנכון ביניהם.
נפתח בעיון בדברי הזוהר בספרא דצניעותא. הרקע לדבריו הוא הפסוק המתאר את היום השישי לבריאת העולם שבו נבראו בו בעלי החיים והאדם: "וַיֹּאמֶר אֱלֹהִים תּוֹצֵא הָאָרֶץ נֶפֶשׁ חַיָּה לְמִינָהּ בְּהֵמָה וָרֶמֶשׂ וְחַיְתוֹ אֶרֶץ לְמִינָהּ וַיְהִי כֵן" (בראשית א כד). מכך שגם לבעלי החיים וגם לבני האדם יש 'נפש חיה' מסיק ספרא דצניעותא שיש מן המשותף בין השניים, וכותב, "היינו 'אָדָם וּבְהֵמָה תוֹשִׁיעַ ה'' (תהלים לו ז), אחד בכלל האחר נמצא, בהמה בכלל האדם" (זוהר תרומה קעח ע"ב), במילים אחרות – באדם יש מן הבהמה. בהמשך ננסה להבין את משמעות הדברים.


להקריב את הבהמה שבתוכי

עבודת השם המתוארת בספר ויקרא מבוססת על הקרבת קרבנות. המשמעות הראשונית והעמוקה של הקרבת הקרבן היא שהקרבן מייצג את האדם. האדם, כביכול, מקריב את עצמו לקדוש ברוך הוא. יתרה מזאת: למילה 'קרבן' ולמילה 'קרבה' אותו שורש, ולא במקרה: הקרבת קרבן לאלוהים היא מעשה של התקרבות אליו. הדברים עולים מתוך סתירה בפסוק השני של פרשתנו, "אָדָם כִּי יַקְרִיב מִכֶּם קָרְבָּן לַה' מִן הַבְּהֵמָה" (ויקרא א ב). הפסוק מציין שהקרבן צריך להיות "מִכֶּם", אך בהמשך כתוב שהקרבן הוא "מִן הַבְּהֵמָה". התשובה של ספרא דצניעותא לסתירה היא: "משום שהוא כלול בתוך האדם", כלומר הבהמה שהאדם מקריב כלולה בתוכו. האדם מקריב לאלוהים את הצד הבהמי שלו. כשאנחנו עומדים מול האלוהים, עלינו לשאוף לקרב אליו גם את הצדדים ה'בהמיים' שבתוכנו, שגם הם זקוקים לקרבת אלוהים. בהתאם לכך, עבודת המקדש אינה רק עבודה שכלית ונפשית, אלא גם עבודה ברובד הגופני: העלייה לרגל, טיהור הגוף ואכילת הקרבנות.
בחיבור הגופני תולה הרב קוק את יתרונה של עבודת הקרבנות על פני התפילה:
ויותר מהתפילה... המכשיר רק את הדמיון של האדם, מליאה חיים היא העבודה האלהית... בעבודת הקודש והמקדש... אז ירומם רוח האדם ורצונו, בהתעלות נפשו על ידי התעלות החלקים המאירים בנפש הבהמה.[2] (שמונה קבצים, ב, כ)


שני הצדדים שבתוכנו מקורם בקדושה

בריאת האדם, לפי ספרא דצניעותא, יצרה בו שני צדדים: "כאשר יורד האדם למטה בדיוקנה העליונה, נמצא שתי רוחות משני צדדים, ימין ושמאל כללות האדם, של ימין נשמה קדושה, של שמאל נפש חיה". האדם נברא בצלם אלוהים, ומתוך הדמיון לאלוהים קיבלנו את שני הצדדים שבתוכנו: לא רק הנשמה הקדושה והנשגבת מקורה באלוהים, אלא גם הנפש החיה, הבהמית.
אם הנפש החיה היא חלק ממהותו הטבעית של האדם, כיצד נוצר החטא?
בהמשך מסביר ספרא דצניעותא כי "חטא אדם התפשט [לצד] שמאל". החטא הוא הפרה של איזון, התפשטות הצד החייתי אל מעבר לגבולות הראויים לו. גם הרעיון הזה מובא בכתבי הרב קוק. הרב קוק אינו רואה בתאוות החומריות כשלעצמן תופעה שלילית. הבעיה איננה התאווה אלא ההתמסרות אליה:
הנטיות הנפשיות של התאוות החומריות, בראשית התגלותן... נכללות בקדושה. כשהן פועלות על האדם להמסר אל תוך הזרם המהיר והדוחף שלהם, עד כדי ביטול חופשתו וטוהר שלטונו העצמי על עצמו, הן הולכות ונעכרות. והאדם צולל במעמקי החושך, וכל כוחות נפשו הטובים הולכים שבויים בשבי החומריות הגסה והזוללה. (שמונה קבצים, א, תשכ)
הרצון לטעום מעולם החומר ולהשיגו הוא נטייה נפשית שמקורה בקדושה. אך כאשר רצון זה הופך להיות חזות הכל, כאשר כל כוחותיי משועבדים להשגת התאוות החומריות שלי, אז מופר האיזון, האדם מאבד את כוח השליטה על עצמו ו"צולל במעמקי החושך". במצב המאוזן ישנה שותפות והפריה הדדית בין הצדדים שבתוכנו. לפי ספרא דצניעותא, "כאשר דבקים זה בזה מולידים, כמו חיה שמולידה הרבה בקשר אחד". כדי ללדת, להביא נשמה חדשה לעולם, אנו נזקקים לגוף שלנו. כמו בלידה, כך בכל תחומי היצירה אנו משלבים בין כוחות הגוף וכוחת הנפש. הדבר נכון הן ביצירות אמנותיות כגון ריקוד, פיסול וציור, והן ביצירות תורניות וספרותיות – בכולן מתקיים שילוב בין שני הכוחות שבאדם, הרוחני והבהמי. שני הכוחות שבאדם, הכוח הרוחני והכוח הבהמי, יוצרים בשותפות. היצר, אם כן, אינו דבר שלילי כשלעצמו, אלא כוח שיש לכוונו ולאזנו.


לך לך – אל ארציותך

בפרשת לך לך עסקנו בדרשות השונות על כפילות המילים 'לך לך'. הפרשנות החסידית מציבה שתי אפשרויות מנוגדות כיצד לפרש את ההוראה "לֶךְ לְךָ מֵאַרְצְךָ" (בראשית יב א). לדעת המגיד ממזריטש, 'לך לך מארצך' פירושו שכדי להגיע לעצמך עליך לצאת מן הארציות, להשתחרר ממנה. לא מפתיע אם כן שמשושלת המגיד יצאה חסידות חב"ד, שסוברת, כפי שראינו לעיל, שיש מלחמה תמידית בין הנפש הבהמית שבאדם לבין הנפש האלוהית שבו. רבי נפתלי מרופשיץ מציג פרשנות הפוכה: 'לך לך מארצך' פירושו שדווקא מתוך הארציות שלך תוכל לצאת אל המסע להיכרות עם עצמך וליכולת לאזן את כוחותיך, עד שתגיע ליעדך. לא קל להגיע למקום קשוב אך לא מתמכר, זהיר אך לא מתכחש, מקום שבו ההיכרות עם היכולות הגופניות ועם היצרים תקדם את האדם מתוך שליטה ואיזון, ולא תפיל אותו. בקלות יכול האדם לרמות את עצמו, להצדיק את השתקעותו בגסות ובחומרנות תחת אצטלה של רוחניות וקדושה. בעיניי, בתחומים שבהם מרחפת סכנת הרמאות העצמית, יש חשיבות מיוחדת להתבטלות אל ההלכה, המגדירה אילו שימושים של הארציות מביאים את האדם לידי קדושה ואילו לידי טומאה.


קדושה מתוך פרישות או מתוך זוגיות

היחסים האינטימיים בין איש לאישה יכולים גם הם להיות מרחב של קדושה גדולה, העלאת הגופניות מעלה מעלה, כשם שהם יכולים גם להיות ההפך הגמור, הורדת האדם מטה מטה. מורכבותם של חיי האישות היא הבסיס לדרשה הנועזת של הזוהר על הפסוק הראשון של פרשת ויקרא, "וַיִּקְרָא אֶל מֹשֶׁה". בספר התורה נכתבת האות אל"ף של המילה 'ויקרא' באות זעירה. יש שדרשו זאת לשבח וראו בכך רמז לענוותנותו של משה. אך הזוהר רואה באות הזעירה ביטוי דווקא לחוסר שלמותו של משה, שפרש מאשתו כדי להידבק באלוהים. הזוהר מגדיר את השלמות כך: "כשעולה למעלה יתקשר למעלה ולמטה וכך יהיה שלם". (זוהר ויחי רלד ע"ב). בהמשך מנגיד הזוהר בין משה לבין אדם הראשון. בפסוק "אָדָם שֵׁת אֱנוֹשׁ" (דברי הימים א' א א) כתובה האל"ף של המילה 'אדם' באות מוגדלת, והזוהר רואה זאת כביטוי לשלמותו של אדם הראשון, שהיה, בניגוד למשה, "אדם שלם, זכר ונקבה" (זוהר ויחי רלט ע"א).


ספרא דצניעותא וסוד האיזון

השאיפה לאזן ולהכיל את הכוחות השונים באדם וביקום נוכחת בצורה חזקה כבר בפרק הראשון של ספרא דצניעותא: "עד שלא היו משקולות – לא היו מסתכלים פנים בפנים, ומלכים הקדומים מתו, וכתריהם לא נמצאו, והארץ בטלה" (זוהר תרומה קעו ע"ב) המשקולות מסמלות את המאזניים המעניקים למציאות את איזונה. בהיעדר איזון, המציאות כולה נקלעת למצב של "לא היו מסתכלים פנים בפנים", מצב שבו מלכים מתים, הארץ נחרבת ואין כל אפשרות להתקיים.
מהי מיתת המלכים הרמוזה בדברי הזוהר? בסוף פרשת וישלח מפורטים שמותיהם של מלכי אדום (בראשית לו לא–לט). בפסוקים אנו מוצאים דבר מיוחד – שבעה פסוקים ברצף פותחים במילה 'וימת' ומתארים את מותו של אחד המלכים, אך על מותו של המלך האחרון, הדר, אין הכתוב מספר. יתר על כן: הדר הוא המלך היחיד שמסופר עליו שהייתה לו בת זוג. בעיני הזוהר, יש כאן אלגוריה על העולם. קשר בין איש לאישה מסמל את מצבה התקין של מציאות מאוזנת. העדר קשר בין איש לאישה הוא מצב של מיתת מלכים, סמל לחוסר האיזון במציאות שהעולם אינו יכול להתקיים בו.
מכאן ננסה להבין את משמעות המשפט "לא היו מסתכלים פנים בפנים". היחס הבריא בין איש לאישה נקרא בקבלה 'פנים בפנים'. זהו המצב האידיאלי, כשהאיש והאישה רואים זה את זו, פונים זה כלפי זו ומודעים זה לקיומה של זו. אך האיזון של פנים בפנים נוגע לא רק לקשר הזוגי. הוא קשור גם למאפייניה הזכריים והנקביים של המציאות – מידת הדין ומידת הרחמים, יסוד האש ויסוד המים, הגוף והנפש. האיש והאישה הם מיקרוקוסמוס של כלל הכוחות ביקום והצורך לאזן ביניהם. כאשר האיזון מופר, יש הרס.
יצירת הרמוניה בין הצדדים נקראת שלום, כפי שהגדיר זאת רבי נחמן מברסלב: "ומה הוא השלום? שמחבר תרי הפכים, כמו שדרשו רבותינו זכרונם לברכה (זוהר ויקרא יב ע"ב) בפסוק: 'עֹשֶׂה שָׁלוֹם בִּמְרוֹמָיו' (איוב כה ב), כי זה המלאך מאש, וזה ממים, שהם תרי הפכים, כי המים מכבה אש, והקב"ה עושה שלום ביניהם ומחברם יחד". (לקוטי מוהר"ן, קמא תורה פ). תורה זו למדתי ממורי וידידי הרב מנחם פרומן ז"ל, שהיה נוהג גם בשיעוריו למחוא כפיים – ולעודד את הקהל להצטרף אליו – ככלי ליצירת מפגש והכלה בין ימין ושמאל.
סיפור מיתת המלכים נחשב בקבלה משל לשבירת הכלים. שבירת הכלים בקוסמולוגיה הקבלית מתארת מציאות בהתהוות, מציאות של שבר שנוצר מתוך חוסר היכולת של הכלים להכיל את האור והשפע האלוהי. הזוהר מציע לפתור זאת על ידי יצירת איזון, על ידי הכלה. זהו, אולי, מקורו של המונח 'קבלה', המסמל את תורת הנסתר: היכולת לקבל, להכיל את הצדדים השונים של המציאות, לתת להם מקום.


[1] ראו לדוגמה פרק ט.
[2] בהמשך הקטע הוא מפתח את הקשר שבין האדם ובין הבהמה: "עבודת אלהים על ידי קרבנות היא עבודה מתקבלת אל הדמיון ההמוני הגס, ודוקא בזה מונחת נקודת גובהה... עילוי החיים בפועל, עילוי העולמים, התקשרות כל החיים באור חי העולמים, בחיים האלהיים ההולכים ושופעים, המחיים כל חי, השולחים אורם מרום גובהם עד שפל תחתיות ארץ, המתפשטים על אדם ועל בהמה יחד.... נפש הבהמה בנפש האדם היא קשורה. כשמשתחררת נפש הבהמה מאסור גוייתה על ידי המחשבה האנושית, בקרבן לד', מתאחדת היא עם רוחניות מחשבה אצילית, מרוממת עימה סכום עליון ועשיר מאד מכוחות החיים, והעולם מתנועע למעלה למעלה".

Bookmark and Share

הוסף תגובה


קוד אבטחה
רענן