ספר יצירה 5: השתלשלות הספירות - אודיו

 

נושאים:

בחינות שונות של הספירות

בין רוח אלוהים לשמו של אלוהים

ספירות ואותיות

סדר השתלשלות של ספירות

סוד ויסוד

מקום של אלוהים בנקודה האמצע

 

פרק א משנה ט

עשר ספירות בלימה

אחת רוח אלהים חיים

ברוך ומבורך שמו של חי העולמים

קול ורוח ודבור

והוא רוח הקודש

משנה י

שתים רוח מרוח

חקק וחצב בה

עשרים ושתים אותיות יסוד

שלש אמות

ושבע כפולות

ושתים עשרה פשוטות

ורוח אחת מהן

משנה יא

שלש מים מרוח

חקק וחצב בהן

כ"ב אותיות

מתהו ובהו רפש וטיט

חקקן כמין ערוגה

חצבן כמין חומה

סככם כמין מעזיבה

ויצק עליהם שלג

ונעשה עפר

שנאמר

"כי לשלג יאמר הוא ארץ" (איוב לז:ו)

משנה יב

ארבע אש ממים

חקק וחצב בה

כסא הכבוד

שרפים ואופנים וחיות הקודש ומלאכי השרת

ומשלשתן יסד מעונו

שנאמר

"עושה מלאכיו רוחות

משרתיו אש לוהט" (תהלים קד:ד)

משנה יג

בירר שלש אותיות מן הפשוטות

בסוד שלש אמות אמ"ש

וקבעם בשמו הגדול

וחתם בהם ששה קצוות

חמש חתם רום ופנה למעלה וחתמו ביה"ו

שש חתם תחת ופנה למטה וחתמו בהי"ו

שבע חתם מזרח ופנה לפניו וחתמו בוי"ה

שמנה חתם מערב ופנה לאחריו וחתמו בוה"י

תשע חתם דרום ופנה לימינו וחתמו ביו"ה

עשר חתם צפון ופנה לשמאלו וחתמו בהו"י

משנה יד

אלו עשר ספרות בלימה

(אחת)

רוח אלהים חיים

רוח מרוח

מים מרוח

אש ממים

רום ותחת

מזרח ומערב

צפון ודרום

Bookmark and Share

הוסף תגובה


קוד אבטחה
רענן