ספר יצירה 4: רצוא ושוב - שיעור אודיו

 

נושאים: מעשה בראשית ומעשה מרכבה. השקטה והמקום של אלוהים

פרק א משנה ו

עשר ספירות בלימה

צפייתן כמראה הבזק

ותכליתן אין להם קץ

ודברו בהן ברצוא ושוב

ולמאמרו כסופה ירדופו

ולפני כסאו הם משתחוים

משנה ז

עשר ספירות בלימה

נעוץ סופן בתחלתן ותחלתן בסופן

כשלהבת קשורה בגחלת

שאדון יחיד ואין לו שני

ולפני אחד מה אתה סופר

משנה ח

עשר ספירות בלימה

בלום פיך מלדבר ולבך מלהרהר

ואם רץ פיך לדבר ולבך להרהר

שוב למקום

שלכך נאמר "והחיות רצוא ושוב" (יחזקאל א:יד)

ועל דבר זה נכרת ברית

Bookmark and Share

הוסף תגובה


קוד אבטחה
רענן