ספר יצירה 3: חמשת המימדים של ההוויה - שיעור אודיו

 

פרק א' משנה ד'

עשר ספירות בלימה

עשר ולא תשע

עשר ולא אחת עשרה

הבן בחכמה וחכם בבינה

בחון בהם וחקור מהם

והעמד דבר על בוריו

והשב יוצר על מכונו

פרק א' משנה ה'

עשר ספירות בלימה

מדתן עשר שאין להם סוף

עומק ראשית ועומק אחרית

עומק טוב ועומק רע

עומק רום ועומק תחת

עומק מזרח ועומק מערב

עומק צפון ועומק דרום

 אדון יחיד אל מלך נאמן

מושל בכולם ממעון קודשו עד עדי עד

Bookmark and Share

הוסף תגובה


קוד אבטחה
רענן