ספר יצירה 1 יצירה ובלימה – שיעור אודיו

 

ספר יצירה הוא קטן מבחינת כמותית – יש בו סביבת 1800 מילים בלבד במהדורה הקלסית, אבל הוא עצום מבחינת השפעתו. כשמו, יש לספר זה כוח יצירה , ספר קטן זה יסד ותרם למגוון עשיר של תחומים. הוא אבן הפינה לתורת הקבלה ומקור למונחי יסוד שבה כמו 'ספירות'. יחד עם זה, הוא עיצב חלק גדול של הפלוסופיה היהודית שבימי הביניים, ובאופן מיוחד השפיע על רב סעדיה גאון ועל ספר הכוזרי של רב יהודה הלוי. מתוך תפיסה שבריאת העולם הייתה באמצעות דיבור, יש בו עיסוק נרחב בעניני שפה וממנו נגזרות יסודות רבים בשפה העברית. הלשון הפיוטי ועושר הרעיוני השפיע גם על השירה העברית משלמה אבן גבירול עד לביאליק. יש אומנים, דוגמת דוד פרידמן מצפת, שמבססים את הציור שלהם על ספר יצירה. יש ספר יצירה השקה לתפיסות רוחניות המתפתחות בזמננו, במיוחד אלו שעוסקות בגוף- נפש.

ספר יצירה 1: יצירה ובלימה

פרק א' משנה א' – ב'

פרק א משנה א בשלשים ושתים נתיבות פליאות חכמה חקק יה יהוה צבאות אלהי ישראל אלהים חיים ומלך עולם אל שדי רחום וחנון רם ונישא שוכן עד וקדוש שמו מרום וקדוש הוא וברא את עולמו בשלשה ספרים בספר וספר וספור

משנה ב עשר ספירות בלימה ועשרים ושתים אותיות יסוד שלש אמות ושבע כפולות ושתים עשרה פשוטות

Bookmark and Share

הוסף תגובה


קוד אבטחה
רענן