ספר יצירה 1 יצירה ובלימה – שיעור אודיו

 

ספר יצירה 2: גוף ונפש בצלם אלוהים - שיעור אודיו

 

ספר יצירה 3: חמשת המימדים של ההוויה - שיעור אודיו

 

ספר יצירה 4: רצוא ושוב - שיעור אודיו

 

ספר יצירה 5: השתלשלות הספירות - אודיו