'אשר יצר את האדם בחכמה': קדושת הגוף


ברוך אתה ה'
א-להינו מלך העולם
אשר יצר את האדם בחכמה
וברא בו נקבים נקבים
חלולים חלולים
גלוי וידוע לפני כסא כבודך
שאם יפתח אחד מהם
או יסתם אחד מהם
אי אפשר להתקיים ולעמוד לפניך
ברוך אתה ה'
רופא כל בשר
ומפליא לעשות

כשיצא מבית הכסא יברך: אשר יצר את האדם בחכמה, שבריאת האדם היא בחכמה נפלאה.
שולחן ערוך אורח חיים ו,א

אסף נפצע קשה באותו הפיגוע שהיה בעתניאל. כשביקרתי אותו בבית החולים הוא סיפר לי: "תמיד חשבתי שההלכה שאסור לאדם לחשוב מחשבות קדושות בבית הכיסא היא הלכה מיותרת. איזה אדם יחשוב מחשבות קדושות בשירותים? אבל אחרי שניתקו אותי מכל המכשירים ואמרו לי שאני יכול ללכת לשירותים, לא יכולתי להפסיק לחשוב כמה שגוף האדם הוא דבר קדוש ופעולתו התקינה היא נס."
דבריו של אסף ממחישים את משמעותה של תפילת "אשר יצר", הנאמרת בכל פעם שאדם יוצא מבית הכיסא. זוהי תפילה מפתיעה – דווקא בעשיית הצרכים, לכאורה התחום הבזוי ביותר, רואים ביטוי לחכמת הקב"ה ביצירת האדם, ואף מודים על הביטוי הייחודי הזה. גדולתו של הקב"ה אינה מתגלה רק בפניה הנשגבים של ההוויה אלא גם בצדדים האפלים, בחללים ובנקבים שמתוקף היותם חלק מהתרחשות צנועה, הם "בלתי-נראים".
בישעיהו (מה, ז) נאמר: יוֹצֵר אוֹר וּבוֹרֵא חֹשֶׁךְ עֹשֶׂה שָׁלוֹם וּבוֹרֵא רָע, אֲנִי ה' עֹשֶׂה כָל אֵלֶּה. כמו ברכת "אשר יצר", הפסוק מתחיל ב-"יוצר" וממשיך ב-"בורא". בתפילה, הפועל 'ברא' מתייחס לנקבים ולחללים שבגוף האדם, ואילו בישעיהו הוא מתייחס לחושך ולרע שבעולם. התפילה עוסקת בגוף האדם, וכידוע האדם הוא "עולם קטן", שמתוך התבוננות בו ניתן להגיע לתובנות אודות העולם "הגדול". כך, נראה כי גם ה-'נקבים וחללים' שבמציאות, המקומות והמצבים של חושך והעדר, יכולים להיות ביטויים לחכמת האלהים בעולם ולהם תפקידים חיוניים בקיום העולם, כפי סיומו של הפסוק בישעיהו "...אני ה' עשה כל אלה".
האדם נברא בצלם אלהים ולכן הפרשנות הקבלית ל"אשר יצר", נוקטת דרך של "ומבשרי אחזה א-לוה" (איוב יט, כו). מתוך התובנה של האדם לגבי תפקידם של הנקבים והחללים שבגופו ניתן להבין את תפקידם של חלקים שונים בעולמות העליונים - הצינורות המעבירים שפע לעולמות התחתונים, והצינורות שמבררים ודוחים את הפסולת והרע החוצה.
סיפורו של אסף מלמד אותנו עניין נוסף הנוגע ליחסנו אל הגוף. בתפילה כתוב "גלוי וידוע לפני כסא כבודך", משמע שמדובר על סוד כמוס – אם מזכירים שבעולמות העליונים העובדה הזאת גלויה וידועה, מכאן שבמקומות אחרים היא נסתרת. מהו הרז? 'שאם יפתח אחד מהם או ייסתם אחד מהם אי אפשר להתקיים ולעמוד לפניך'. התמיהה מתעוררת מאליה - לכאורה זהו דבר פשוט ומפורסם! התשובה היא שבאמת הדברים החשובים בחיים הם אכן פשוטים, אלא שלרוב אנו לא מודעים להם, והעובדות הפשוטות נשכחות מאתנו. מטרת תפילת "אשר יצר" היא להביא את האדם להיות מודע למה שכבר "גלוי וידוע לפני כסא כבודך".

כשם שניתן ללמוד מן המוות, ניתן ללמוד גם מהחיים, שמה שגלוי וידוע לפנינו הוא דינמי. אנו נקראים לחזור ולקרוא את התפילות לאור היומיום, לפרש אותן שוב ושוב על מנת למצוא בהם את המשמעויות המתחדשות ביחס להווה. בתוך חדר הלידה, מיד אחרי לידת בתנו, פרשה אשתי מיכל מחדש את מילות התפילה "אשר יצר את האדם וברא בו נקבים נקבים חלולים חלולים [...] שאם ייסתם אחד מהם, אי אפשר להתקיים [...]" כאמירה על תהליך הלידה במהלכו חייבת האישה להיות פתוחה בגופה ובנפשה, להיעשות "חלל פנוי" על-מנת להוליד תינוק. אותו העיקרון יכול להיאמר על צד השלילה – בעת חסימה או מעצורים לא תתאפשר לידה, ולכן "אם ייסתם – אי אפשר להתקיים".
יכולתו של האדם לעשות את צרכיו, היא חלק מקיום החיים. רעיון זה בא לידי ביטוי מיוחד בעולם המקדש בו הקדושה מצויה בכל חלק של החיים. המשנה הראשונה של מסכת תמיד, המסכת המספרת את סיפור הקרבת קרבן תמיד, מזכירה במפורש את קיומם של שירותים במקדש. כיצד נקרא במקדש המקום דרכו האדם מרומם את המודעות שלו לגופו, ומאפשר לו "לעמוד לפני כסא כבודך"? "בית כסא של כבוד" (משנה תמיד פ"א מ"א).

Bookmark and Share

הוסף תגובה


קוד אבטחה
רענן