מעשה בחלילן מחב"ד וחייל ערבי

בספר יצירה מסופר שהקב"ה ברא את העולם על ידי סיפור (ספר יצירה פרק א' משנה א'), מה שמלמד שהחיים עצמם הם סיפור מתמשך, ולסיפור אמיתי אין סוף.

"מתנת חכמי קדם"

הסיפור התחיל בתוכנית כושלת שגם אני וגם אשתי נגיע לבית הכנסת לשמוע תקיעות שופר בראש השנה. זאת אינה משימה פשוטה כאשר  יש לנו בית מלא ילדים קטנים, כולל תינוקת ופעוט בשלבי גמילה. כך הייתה התוכנית: יש שלשה בתי כנסת ביישוב בו אני חי. עשיתי חשבון, שאם אתחיל את התפילה במניין המוקדם ביותר ואחזור הביתה באמצע התפילה, אשתי יכולה להגיע לבית כנסת

'המכין מצעדי גבר' ונסיעות בוולבו 96'- מעשה שהיה


ביום קייצי אחד, נסעתי לשדה התעופה כדי לאסוף את ילדיי שחזרו מביקור אצל סבא וסבתא בארצות הברית. תוך כדי הנסיעה חשבתי לעצמי כמה טוב שבשבוע הקודם החלפתי את המנוע של האוטו, ועכשיו אין סכנה שהוא יתקלקל ושאני אתקע באמצע הדרך. כמה דקות לאחר מכן, שמעתי רעש עולה מהמנוע. עצרתי את הרכב בקרית גת, ומתברר שאחד מהפלאגים היוצאים מהטורבו של המנוע עף החוצה. בחסדי ה' מצאתי מוסך בקרית גת שעדיין היה פתוח, ובעל המוסך הצליח לתקן את האוטו. אולם הוא הזהיר אותי: "עשיתי לאוטו עזרה ראשונה, אבל הוא צריך בית חולים!".

התורה הראשונה של היום

 

אלו דברים שאין להם שיעור

הפאה

והבכורים

והראיון

וגמילות חסדים

ותלמוד תורה

 

אלו דברים שאדם אוכל פירותיהם בעולם הזה

והקרן קיימת לו לעולם הבא

ואלו הן

כבוד אב ואם

וגמילות חסדים

והשכמת בית המדרש שחרית וערבית

והכנסת אורחים

וביקור חולים

והכנסת כלה

ולוית המת

ועיון תפילה

והבאת שלום בין אדם לחברו

'אלוהי נשמה': מסע של הנשמה


בתפילות הראשונות של היום, יש תפילה המתארת את המסע של הנשמה. ניתן להשתמש בה כדי להיזכר כל בוקר מחדש מי אני באמת:

אלהי
נשמה שנתת בי טהורה היא
אתה בראתה
אתה יצרתה
אתה נפחתה בי
ואתה משמרה בקרבי
ואתה עתיד לטלה ממני
ולהחזירה בי לעתיד לבא
כל זמן שהנשמה בקרבי
מודה אני לפניך ה' א-להי וא-להי אבותי
רבון כל המעשים
אדון כל הנשמות
ברוך אתה ה'
המחזיר נשמות
לפגרים מתים

תפילת "א-להי נשמה" מספרת על מסעה של הנשמה. המסע מתחיל למעלה, בעולמות העליונים, ובעוד הנשמה טהורה, היא יורדת משם

'אשר יצר את האדם בחכמה': קדושת הגוף


ברוך אתה ה'
א-להינו מלך העולם
אשר יצר את האדם בחכמה
וברא בו נקבים נקבים
חלולים חלולים
גלוי וידוע לפני כסא כבודך
שאם יפתח אחד מהם
או יסתם אחד מהם
אי אפשר להתקיים ולעמוד לפניך
ברוך אתה ה'
רופא כל בשר
ומפליא לעשות

כשיצא מבית הכסא יברך: אשר יצר את האדם בחכמה, שבריאת האדם היא בחכמה נפלאה.
שולחן ערוך אורח חיים ו,א

אסף נפצע קשה באותו הפיגוע שהיה בעתניאל. כשביקרתי אותו בבית החולים הוא סיפר לי: "תמיד חשבתי שההלכה שאסור לאדם לחשוב מחשבות קדושות בבית הכיסא היא הלכה מיותרת. איזה אדם יחשוב מחשבות קדושות

נטילת ידים: מה אתה עושה כשאתה קם בבוקר?

"מה אתה עושה כשאתה קם בבוקר? את אותם הדברים אבל לאט", שר אריק איינשטיין.

בוקר, אוויר טרי, אור צלול, תקווה להתחלה חדשה. על פי ההלכה, הבוקר נפתח בנטילת ידיים – יציקת מים על שתי כפות הידיים לסירוגין. מקורו של טקס זה בהתקדשות של הכהנים בבית המקדש.[1] התבוננות בטקס של הכהנים מאירה לנו את משמעותו לחיי היום-יום שלנו.

מדי בוקר רחצו הכהנים את ידיהם