חופה של אהבה

חתן וכלה מכוננים את נישואיהם בעמידתם יחד מתחת לחופה. הרב שלמה קרליבך הסביר את משמעותה של החופה כתיקון של חטא האדם בגן עדן, לא חטאו של האדם כלפי הקב"ה, באכילה מעץ הדעת, אלא החטא כלפי האישה. אם כאשר חקר הקב"ה את האדם על אכילת עץ הדעת, היה האדם מגונן על חווה – "תעשה מה שאתה רוצה נגדי, אבל תחוס על אשתי", אולי היה הקב"ה מוותר להם. אבל האדם בחר להאשים את אשתו ושניהם גורשו מגן עדן.

חטאו של האדם היה בכך שלא "חיפה" על אשתו ולכן בכל חתונה הוא מתקנו בכך שהוא מכניס את אשתו ל"חופתו" – מגונן עליה ומציע לה קורת גג. כשהחתן מקדש את כלתו הוא החתן אומר לה "הרי את מקודשת לי כדת משה וישראל". מה פירוש הביטוי "כדת משה וישראל"? כשחטאו ישראל במדבר ועוררו את זעמו של הקב"ה, ניסה משה לחפות עליהם בכל דרך, גם במחיר אישי כבד: "ועתה אם תשא חטאתם, ואם אין, מחני נא מספרך אשר כתבת" (שמות לב, לב). 

מוכנותו של החתן לחפות ולגונן על אשתו הינה הדדית, מתחת לחופה נותנת הכלה לחתן טלית- מקום להתחבא בו. מנהג המקובל בקרב כמה מעדות ישראל – שלאחר מתן הטלית היא נפרשת על שני בני הזוג כחופה או שהחתן עוטף את עצמו ואת אשתו באותה הטלית. החתן מגונן על הכלה ומכונן את היותם זוג אחד דווקא באמצעות הבגד שהיא נתנה לו.

המוכנות לחפות זה על זה היא סימן לכך שהאהבה ביניהם אמיתית – כל אחד מוכן למסור עצמו עבור הזולת.

 

 

Bookmark and Share

הוסף תגובה


קוד אבטחה
רענן