תפילה ליום הזה


בתלמוד מסופר על מספר אנשים אשר כל אחד מהם חיבר תפילה אישית אותה התפלל מידי יום בסיומה של תפילת העמידה (תלמוד בבלי, ברכות יז ע"א). אחת התפילות הללו שחוברה ע"י מר בריה דרבינא ופותחת במילים 'אלהי נצור לשוני מרע..' נקבעה לדורות כחלק מתפילת העמידה.

ההנהגה המתוארת בתלמוד מלמדת כי כל אחד מאיתנו יכול לחבר תפילה אישית שתכלול את חזונו ביחס לעצמו, לסביבתו ולעולם וכן את הדברים החשובים ביותר עליהם הוא באמת רוצה לבקש להתחנן לפני ריבונו של העולם. את התורות שעל פיהן אני שואף לחיות הפכתי לתפילה. עלי להודות לידידי מוטי פרי שהוסיף לתפילה ממד פיוטי בכמה ניסוחים. 

 

 

~ שיוויתי ~

שיוויתיך אלוהיי לנגדי תמיד!

ריבון העולמים ,

אני מאמין שאתה נוכח בחיי ומכוון אותם.

 

יהי רצון

שאזכה – להבחין בקולך בין כלל הצלילים  

אנא,הסר עורלת אוזניי:

רצוני לחיות על פי רצונך ההווה.

הן עולם מלא נברא עתה בדיבורך.

        שויתי

שרק לנוכח קיומך

אני חופשי

מכבל הזמן               משאב החומר

מחבל הכעס             מלהב הקנאה

מהבל התאווה            מרעב ההערכה

                  ונפשי לי תהיה.

            ~ אני ~

'אנוכי עומד בין יי וביניכם'

יהי רצון

שאשתחרר מן האנוכיות

החוצצת כמסך ביני

ובין חבריי ואוהביי,

המפעפעת ביני

לבין בריאתך הטובה.

אנא,

שאמצא בי כוח להתנתק מהאגו המבדיל

ביני

לבין עצמי האמיתי

ביני

לבינך שורש נשמתי

'לך אמר לבי בקשו פני, את פניך ה' אבקש'

יהי רצון

שאקשיב לניגון מתהודת לבי,

שאהיה בתמימות נאמן לייחודי,

מחובר לזולת, לתורה, לחיים

ולאלוהים החורז את הכול.

שאכיר שהענף שלי יוצא מגזע רחב,

ומאותו השורש אינספור ענפים.

            ~ פתוח ~  

יהי רצון  שאהיה

פתוח לחיות        כל רגע בפני עצמו

                         ואביט בו בעיניים חדשות.

פתוח לאדם         אל הצער החרוט על מצחו

                         או גווני נשמתו המיוחדת.

פתוח לעולם        המכיל ומקיף אותי

                         יצירת המופת של האמן הגדול.

פתוח אליך          נשמת אפי

                         והעולמות כולם.

פתוח להיות        כאן ועכשיו,

                         נוגע בעצם החיים. דבוק בך, שורשם.

שאעשה בי

פתח לעשות        את שאתה דורש ממני

                         ומייעד לי.

            ~ היום ~

היום [ציון, תאריך]הוא היום הגדול בחיי.

יודע אני

שיש לי בעולמך את היום הזה בלבד,

ושהמחר יהיה עולם אחר לגמרי.

 

Bookmark and Share

הוסף תגובה


קוד אבטחה
רענן