תפילה אישית

 

הרב יהודה עמיטל זצ"ל, ראש ישיבת הר עציון, נהג לספר על מקרה שאירע בעת ביקור של כמרים בישיבתו. הכמרים הגיעו בזמן תפילת מנחה והתפעלו מהמראה של מאות בחורים עומדים בשקט ומתפללים לאלוהים. בסוף התפילה, ניגשו האורחים לרב עמיטל וביקשו ממנו עצה כיצד לפתור את בעיית המחשבות הזרות הבאות לאדם בעת שהוא מתפלל, אותן מחשבות על כל נושא שבעולם המסיטות את תודעתו של האדם מתפילתו. הרב עמיטל ענה להם בסיפור:

"פעם הגיעה לעיירתו של הבעל שם טוב שמועה כי בכפר סמוך ישנו אדם שבכוחו לעשות מופתים. תלמידי הבעל שם טוב חשקו לנסוע אליו ושאלו את רבם איך ידעו האם הוא צדיק אמיתי או שמא רמאי. הבעל שם טוב המליץ להם לשאול אותו האם יש לו פתרון לבעיית המחשבות הזרות בתפילה. "אם הוא טוען שיש לו", אמר, "סימן שהוא רמאי"".

 

יש אנשים השואפים כי תפילתם תהיה מפגש אינטימי עם הקב"ה. אחרים, רואים בה בעיקר פעולה של עבודת ה', ריטואל. רבי נחמן מברסלב תופס את התפילה כביטוי של אמונת האדם באלוהים, ואילו הרב קוק רואה אותה כמגלה את רצונותיו הפנימיים של האדם. בקיצור, ישנן אין ספור גישות יפות וראויות אודות משמעותה הרוחנית של התפילה ולכן הפער העצום שבין התפילה הרצויה לבין התפילה המצויה כואב שבעתיים. טרם התפילה, נראה לאדם שהוא עומד בפני משימה קלה, לפתוח את הלב ולכוון למשמעותן של המילים, אבל לעתים כל כך קרובות, ציפייה זו אינה מתממשת.

במהלך השנים, השתמשתי בעצות רבות על מנת להצליח ולהגיע לכוונה בתפילה. חלקן עזר לי במשך תקופה מסוימת, והעניק לי תחושה שמעתה ואילך הכל יהיה שונה, שסוף כל סוף למדתי איך להתפלל. אבל, כגודל השמחה גודל האכזבה; לאחר תקופה מסוימת אותה דרך הפסיקה לסייע לי. המציאות הסיזיפית הזאת דורשת התמודדות, אחרת האדם עלול להתייאש. בתלמוד הירושלמי (ברכות פ"ב ה"ד) מסופר על קשייהם של גדולי הרבנים להתפלל – אחד היה מוצא עצמו סופר אפרוחים בזמן התפילה, ואחר מספר על היום האחד שהוא כמעט הצליח להתפלל בכוונה. הירושלמי בא ללמדנו כי גם לאנשים גדולים קשה להתפלל, והקשיים אינם מעידים על פחיתותו של המתפלל. הכרה כזו מאפשרת לאדם לשנות את ציפיותיו – להפסיק להניח כמובן מאליו שכל תפילה תצליח להיות מכוונת כראוי, ולחוש כישלון בכל פעם שהיא אינה. במקום זאת עלינו להניח כי התפילה המצליחה היא חידוש, הישג של ממש, וזכותו של האדם לשמוח בה. נראה כי התועלת בשינוי כזה רבה - מי שתפילותיו רוויות בתחושת כישלון, עלול להתייאש ואילו מי שמדגיש את הצלחותיו זוכה לתמריץ להמשיך להתפלל ולנסות.

במקום לעסוק בשאלה הכללית "איך להימנע ממחשבות זרות", מוטב שהאדם יגדיר לעצמו יעד – לשפר את התפילה הבאה שלו. כך, יוכל להתרכז בהווה, ולהתמודד עם ליבה של בעיית הכוונה, הקושי להיות "נוכח" בהווה והבריחה למחשבות המובילות אותו למקומות וזמנים אחרים. יותר מכך, אפשר לומר שעצם הרצון "לדעת להתפלל" יכול להפוך למכשלה, שכן הוא מעודד את העיסוק בשאלות כלליות במקום להתרכז בתפילה הנוכחית.

ההכרה בקושי האמיתי להתפלל יכולה להעניק ערך לעצם המאבק. הקב"ה מצווה אותנו "בקשו פניו תמיד" (תהילים ק"ה, ד') – לחיפוש אחר פני ה' נודעת משמעות בפני עצמה. אם לאחר מאה ועשרים ישאלו אותי בשמים "האם התפללת כראוי", חוששני שאצטרך להודות כי לא הצלחתי. אבל אני מקווה שאוכל לומר "ריבונו של עולם, גלוי וידוע לפניך כמה קשה להתפלל. כל כך מעט הצלחתי, אבל כל כך הרבה חיפשתי אחר הדרך להתפלל אליך".

 

בין קבע לזרימה

מדוע כל כך קשה להתפלל? בתקופת המשנה קבעו חז"ל כי כל אחד צריך להתפלל בכל יום את אותו נוסח קבוע. דרוש מאמץ עצום כדי לרכז את המודעות והרגשות במילים שכתב מישהו אחר, ובפרט שכבר אמרת אותן אלפי פעמים. כבר במשנה הוצגה ביקורת כלפי רבן גמליאל וקביעתו "בכל יום מתפלל אדם שמונה עשרה", רבי אליעזר חלק עליו ואמר כי "העושה תפלתו קבע אין תפלתו תחנונים" (משנה ברכות פ"ד מ"ג - ד'). תפילתו של רבי אליעזר היא "תחנונים", תפילה אישית, אולי אפילו ספונטנית, הזורמת מליבו של האדם אל אוזניו של הקב"ה.

אולם גם דרכו של רבי אליעזר אינה פשוטה. לא בכל אחד יש כוח של יצירה ומקוריות שאפשר לרבי אליעזר, על פי עדותו של התלמוד הירושלמי, להתפלל 'תפילה חדשה כל יום' (ירושלמי, ברכות ד, ג). זאת אומרת, בעוד שהקושי בתפילת רבן גמליאל נעוץ בהיותה קבועה יתר על המידה, על תפילת רבי אליעזר ניתן לומר כי היא "פתוחה מדי".

שנים של חיפוש הובילו אותי למצוא שתי דרכים המסייעות לי להתפלל להקב"ה בכל יום. אין אלו "עצות" לתפילה, "תוספות" או "תרגילים", אלא דגמים אחרים של תפילה שביסודם איזון המתח שבין הקבע והזרימה. האחת מוסיפה "זרימה" אל תוך ה"קביעות", השנייה "קביעות" ב"זרימה".

 

הזרימה שבקביעות: מעין שמונה עשרה

שני גדולי עולם שהזכרנו, רבן גמליאל נשיא ישראל ורבי אליעזר הגדול, ייצגו במשנה שני קטבים של עולם התפילה – תפילת חובה בנוסח קבוע, ותפילה זורמת וספונטנית. ביניהם מופיעה במשנה דעתו של רבי יהושע שעל האדם להתפלל "מעין שמונה עשרה" (משנה ברכות פ"ג, מ"ג). בלשון המשנה משמעותה של המילה "מעין" אינה "קיצור", אלא "מעניין" או "בדומה" כגון "מברך על הטובה מעין הרעה ועל הרעה מעין הטובה" (משנה ברכות פ"ט מ"ג) או "עשה מלאכות הרבה מעין מלאכה אחת" (משנה שבת פ"ז מ"א). נראה כי ההצעה להתפלל "מעין שמונה עשרה" סוללת דרך אמצעית בויכוח על נוסח התפילה: מצד אחד, היא שומרת על המסגרת של שמונה עשרה ברכות המכוונות את האדם לנושאים המרכזיים עליהם יש להתפלל. מצד שני, האדם משוחרר מניסוח קבוע ובכל אחד מהנושאים הוא חופשי לבטא את תפילתו באופן אישי. כך זכה רבי יהושע להגיע לקו האמצע, תפילה שהיא גם "קבע" וגם "תחנונים". הרעיון של תפילת רבי יהושע מאפשר לי להתפלל בכוונה מבלי להיות תלוי בכוח יצירתי בלתי מצוי – כאשר המילים הן שלי, כאשר הן מביעות את צרכיי, אין לי קושי להתרכז בהן. ההליכה אחר רשימה קבועה של נושאים, על פי סדר הברכות, מכוונת את המונולוג עם הקב"ה ומבטיחה שלא "ייתקע", ושיגע בנושאים החשובים ביותר. על פי ההלכה מותר להוסיף בכל ברכה בשמונה עשרה "מעין" אותה הברכה, ובסוף התפילה אפשר להוסיף ולשטוח כל בקשה אחרת (בבלי עבודה זרה ח' ע"א).

יש לציין שנפסק כי אדם לא יכול לוותר על התפילה בנוסח המלא. אם כן, יוצא שמי שרוצה להוסיף "מעין שמונה עשרה" לתפילה הקבועה, הנהגה שאני משתדל לעשותה פעם ביום,  מוצא את עצמו לכאורה מתפלל את אותה התפילה פעמיים. לדעתי, אין כאן כפילות. כידוע, לתפילה שני שורשים - תפילה היא במקום קרבנות התמיד שהיו במקדש, ותפילה היא כנגד תפילת האבות (בבלי ברכות כו ע"ב). השורש הראשון, כנגד הקרבן, נוגע לצד הציבורי והפולחני של התפילה והוא מתבטא בתפילה הקבועה. השורש השני, כנגד תפילות האבות, נוגע לצד האישי של התפילה והוא מתבטא ב"מעין שמונה עשרה", תפילה אישית.

 

הקביעות שבזרימה: תפילה אישית

בתלמוד מסופר על רבנים שלכל אחד מהם הייתה תפילה אישית משלו (בבלי ברכות יז ע"א). אני מאמין שכל אחד מאיתנו יכול וצריך לחבר לעצמו תפילה שתכלול את חזונו ביחס לעצמו וביחס לעולם, את הדברים החשובים ביותר שאודותיהם הוא באמת רוצה להתחנן לפני ריבונו של העולם. מן הראוי להשקיע כדי לגלות תפילה זו, כיוון שהמסע אליה הוא גם מסע לגילוי האדם את עצמו. אחרי שבעזרת ה' תזכה לגלות את התפילה האישית שלך, דבוק בה, ובכל יום תעלה אותה לקב"ה (למשל, כהוספה לברכת "שמע קולנו" או לסוף התפילה). את התפילה הזאת לא צריך לחבר מחדש כל יום, היא "קבועה". אמנם, באופן טבעי כפי שבמהלך החיים האדם ישתנה ויתפתח, כך תשתנה התפילה הזאת, המלווה את האדם ומצמיחה אותו. בסיום התפילה מופיע הפסוק "יהיו לרצון אמרי פי והגיון לבי לפניך ה' צורי וגאלי" (תהילים יט, טו). הזוהר מסביר פסוק זה כך: "דוד המלך אומר 'יהיו לרצון אמרי פי' אלו מילים מפורשות. 'והגיון לבי' אלו מילים סתומות שהאדם לא יכול לבטא בפה, זה הוא 'הגיון' שהוא בלב, שלא ניתן לפרש". (תרגום זוהר א: קסט ע"א) . בעיני הזוהר "הדרגה עילאה" של התפילה נמצאת לא במה שנאמר אלא דווקא במה שלא הצלחת להביע. בכל העיסוק המילולי בתפילה אין לשכוח את העיקר – התפילה היא מפגש בין האדם לאלוהים, וכמו בכל מפגש, גם כאן העיקר הוא לא בהכרח מה שנאמר במפורש.

 

 

Bookmark and Share

הוסף תגובה


קוד אבטחה
רענן