פרשת ויקרא הבהמה בתוכי - וידיאו

 

בני אדם נוטים להיעלב כשמדמים אותם לבהמות. אך למעשה, גם מי שאינו מאמין שהאדם נוצר מהקוף, יודע שלא בכל דבר נשגב האדם מן הבהמה. בכל אחד מאתנו יש צדדים בהמיים, וטוב שכך.

ספרא דצניעותא, אחד מן החלקים הקדומים והחשובים של הזוהר, סבור שהאדם מכיל יסודות אלוהיים ויסודות בהמיים. הרעיון הזה מוכר לרבים מאתנו מספר היסוד של חסידות חב"ד, התניא. אך יש הבדל גדול בין גישת התניא לזו של הספרא דצניעותא. לפי התניא, בתוך האדם מתחוללת מלחמה תמידית בין שני הכוחות הללו,