א.

אחד מהרגעים המורכבים ביחסי רב-תלמיד הוא הרגע שבו נפגש התלמיד עם התממשות התורה בחייו הפרטיים של רבו. כתלמיד, יש לך כמעט תאווה להבין מה קורה שם בביתו, אחרי שהלימוד הפורמלי מסתיים והחליפות הרשמיות